Quà tặng Valentine chào mừng Open Cùng Event Xổ Số Phú Quý

Tân thủ thân mếm Nhân dịp lễ Valentine 14/2 bổn trang xin gửi gói quà tặng đến quý nhân sỹ bao gồm .

+ 20 đá cường hóa .

+ 20 ngôi sao .

+ 5 tinh trùng ngựa .

+ 5 cỏ mỹ .

+ 1 minh phượng lệnh .

Lưu ý : tất cả phần quà đề ở trạng thái khóa vĩnh viễn ( quà sẽ kết thúc sau lễ valentine ) .

Phần phưởng từ event xổ số phú quý cẩm hạp .

Quà Trùng Đặc biệt .

+ 5 tỉ điểm exp .

+ 1000 tiền đồng .

+ 1000 hành hiệp lệnh .

+ 50 ngôi sao , 50 đá cường hóa .

+ 10 tinh trùng ngựa , 10 cỏ mỹ .

Quà trúng an ủi , phổ thông .

+ 2 tỉ điểm exp .

+ 200 hành hiệp lệnh .