Quà Thưởng Tống Kim Và Quà Thưởng Mỗi Ngày Siêu Khủng.

Tân thủ thân mến dưới đây là thông tin để nắm bắt rõ hơn về sever .

Quà Thưởng Đăng Nhập Mỗi Ngày ( Nhận Tại Cẩm Năng Tân Thủ )
+ 5 túi máu x60 .
+ 1 Sát thủ giản .
+ 1 viêm đế , ngọc long lệnh .
+ 50 lệnh bài , phi tốc .
+ 3 ngôi sao , 3 đá cường hóa .
+ 1 tinh trùng ngựa , 1 cỏ mỹ .
+ 10 hành hiệp lệnh .
Quà thưởng lớn Tống kim trận 21 giờ ( xong trận nhận thưởng tại NPC Tổng Quản Tống Kim )
TOP1 .
+ 2000 tiền đồng , 1000 hành hiệp lệnh .
+ 20 ngôi sao , 20 đá cường hóa .
+ 10 tinh trùng ngựa , 10 cỏ mỹ .
TOP2 .
+ 1500 tiền đồng , 800 hành hiệp lệnh .
+ 15 ngôi sao , 15 đá cường hóa .
+ 8 tinh trùng ngựa , 8 cỏ mỹ .
TOP3 .
+ 1000 tiền đồng , 500 hành hiệp lệnh .
+ 10 ngôi sao , 10 đá cường hóa .
+ 5 tinh trùng ngựa , 5 cỏ mỹ .
TOP4 đến 10 .
+ 500 tiền đồng , 300 hành hiệp lệnh .
+ 5 ngôi sao , 5 đá cường hóa .
+ 2 tinh trùng ngựa , 2 cỏ mỹ .
Ngoài ra sẽ có thêm phần thưởng đạt mốc tích lũy điểm cho các trận khác khi kêt thúc trận ( lưu ý để trống rương )
+ Kết thúc trận đạt trên 1000 điểm : 10 tiền đồng , 10 hành hiệp lệnh .
+ Kết thúc trận đạt trên 3000 điểm : 20 tiền đồng , 20 hành hiệp lệnh .
+ Kết thúc trận đạt trên 6000 điểm : 50 tiền đồng , 50 hành hiệp lệnh , 5 ngôi sao , 5 đá cường hóa .
+ Kết thúc trận đạt trên 10000 điểm : 100 tiền đồng , 100 hành hiệp lệnh , 10 ngôi sao , 10 đá cường hóa , 1 tinh trùng ngựa , 1 cỏ mỹ .
+ Kết thúc trận đạt trên 30000 điểm : 200 tiền đồng , 200 hành hiệp lệnh , 20 ngôi sao , 20 đá cường hóa , 2 tinh trùng ngựa , 2 cỏ mỹ .
+ Kết thúc trận đạt trên 50000 điểm : 500 tiền đồng , 500 hành hiệp lệnh , 50 ngôi sao , 50 đá cường hóa , 3 tinh trùng ngựa , 3 cỏ mỹ .